Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Dette er det første av tre planlagte kurs på C1-nivå. Kurset er beregnet for dem som har gjennomført kursene på B2-nivå, eller har tilsvarende forkunnskaper. 

 

Om kurset

Deltagerne vil få utdelt kursmateriell som består av tekster innen en rekke sjangere. Ved å arbeide både med fag- og skjønnlitterære tekster som tar for seg ulike temaer, er målet at deltagerne skal utvikle sitt ordforråd og sin sans for nyansene i språket.


Vi har valgt temaer som skal engasjere deltagerne, og gjennom diskusjon og andre muntlige øvelser vil de få sjansen til å ta i bruk det nye ordforrådet. De vil utvikle seg skriftlig gjennom å studere eksempler på og selv forfatte ulike typer tekster, bl.a. formelle brev, referat og argumenterende tekster.

Lytteforståelse kan være en utfordring for mange, og derfor legger vi særlig vekt på lytteøvelser og skriving av referat.

I grammatikken konsentrerer vi oss om temaer som ofte byr på problemer for studenter på høyere nivå, f.eks. ordstilling, riktig tegnsetting og bruk av ulike typer hvis-setninger.

Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha økt kjennskap til stilistiske nyanser og kunne variere ordvalget sitt i større grad. De vil kunne ta i bruk mer komplekse setningsstrukturer og gjøre færre grammatiske feil, både skriftlig og muntlig. De vil bedre sin evne til å skrive tekster innenfor ulike sjangere. Det vil bli lettere å forstå kompleks muntlig tale.   

 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.

kurset tilbys på følgende tidspunkt:

  • Kveldskurs: 17:00 - 19:15


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Temaer og grammatikk som gjennomgås i løpet av kurset er:

  • Kriminalitet, helse, oppdragelse, kultur og kulturkonflikter, livsvalg

  • Utbrytning, det-setninger og inversjon, indirekte tale, ordstilling i hel- og leddsetninger, ulike typer hvis-setninger, tegnsetting, sammensatte verb, bruk av verbet få i ulike sammenhenger, preposisjoner.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK  4 435,- 

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk C1-2 for å få en større variasjon på hvilke emner du kan snakke om på norsk.