FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June

 

Dette er det andre av tre planlagte kurs på C1-nivå. Kurset er beregnet for dem som har gjennomført kursene på B2-nivå eller har tilsvarende forkunnskaper.  

 

Om kurset

Ønsker du å forstå autentiske tekster på norsk, men synes dette er vanskelig? Har du allerede norsk på et høyt nivå, men ønsker likevel å forbedre deg?
Dette kurset er laget for elever som vil utvikle sine kunnskaper på et avansert nivå og er derfor beregnet for elever som har svært gode forkunnskaper i norsk.
 
Kursmatererialet er gratis og består av tekster i forskjellige sjangre. Ved å jobbe med forskjellige temaer, både skjønnlitteratur og sakprosa, vil vi satse på at samtlige deltakere utvide sin språklige og kulturelle forståelse.

I dette kurset har vi valgt interessante temaer som vil engasjere deltakerne. Gjennom diskusjoner, debatter og andre muntlige øvelser vil alle få en mulighet til å praktisere med andre motiverte som er på et høyt nivå.
Vi skal også jobbe mot en bedre forståelse av skriftlige tekster ved å se på mange ulike slags sjangre – slik som brev, artikler, taler, dikt, kåseri, noveller og lignende. Alt materiale er autentisk.
Lytteforståelse kan være vanskelig for mange. Derfor vil det bli lagt vekt på dette gjennom forskjellige øvelser. Disse oppgavene består i stor grad av nyhetssendinger.
 
Kurset består også av en rekke skriftlige oppgaver – som referat, argumenterende tekst og lignende.

Etter fullført kurs skal deltakerne ha økt kunnskap innen språklig forståelse og et mer variert ordforråd. Man skal kunne bruke komplekse setninger og strukturer og ha færre grammatiske feil. Man vil kunne skrive bedre og ha utvidet forståelse.

 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.

kurset tilbys på følgende tidspunkt:

  • Kveldskurs: 17:00 - 19:15


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Temaer og grammatikk som gjennomgås i løpet av kurset er:

  • Det frie ord og bilde, politikk og samfunn, Norge og verden, kjente nordmenn og hendelser, litteratur.

  • Pronomen (med fokus på resiprokt pronomen), partikkelverb, orddanning med u- og mis-, sammenligningsuttrykk, ordstilling (variasjon i ordstillingen), verbgrupper

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK  4 435,-