FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

During Easter, Alfaskolen is closed from April 15th until April 22nd 2019. All classes start again from April 23rd 2019.

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-2
24th of April
19:30 - 21:45
Monday/Wednesday

Standard A2
23rd of April
10:30 - 12:55
Tuesday/Thursday

Intensive A2
23rd of April
13:15 - 15:40
Monday-Thursday

Intensive plus A2
23rd of April
09:00 - 13:10
Monday-Thursday

Standard A2
24th of April
17:00 - 19:15
Wednesday/Monday

Conversation A2/B1
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Standard B1-1
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Standard B1-1
24th of April
10:30 - 12:55
Wednesday/Monday

Standard B1-2
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Conversation B1/B2
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

 

Dette er det andre av tre planlagte kurs på C1-nivå. Kurset er beregnet for dem som har gjennomført kursene på B2-nivå eller har tilsvarende forkunnskaper.  

 

Om kurset

Ønsker du å forstå autentiske tekster på norsk, men synes dette er vanskelig? Har du allerede norsk på et høyt nivå, men ønsker likevel å forbedre deg?
Dette kurset er laget for elever som vil utvikle sine kunnskaper på et avansert nivå og er derfor beregnet for elever som har svært gode forkunnskaper i norsk.
 
Kursmatererialet er gratis og består av tekster i forskjellige sjangre. Ved å jobbe med forskjellige temaer, både skjønnlitteratur og sakprosa, vil vi satse på at samtlige deltakere utvide sin språklige og kulturelle forståelse.

I dette kurset har vi valgt interessante temaer som vil engasjere deltakerne. Gjennom diskusjoner, debatter og andre muntlige øvelser vil alle få en mulighet til å praktisere med andre motiverte som er på et høyt nivå.
Vi skal også jobbe mot en bedre forståelse av skriftlige tekster ved å se på mange ulike slags sjangre – slik som brev, artikler, taler, dikt, kåseri, noveller og lignende. Alt materiale er autentisk.
Lytteforståelse kan være vanskelig for mange. Derfor vil det bli lagt vekt på dette gjennom forskjellige øvelser. Disse oppgavene består i stor grad av nyhetssendinger.
 
Kurset består også av en rekke skriftlige oppgaver – som referat, argumenterende tekst og lignende.

Etter fullført kurs skal deltakerne ha økt kunnskap innen språklig forståelse og et mer variert ordforråd. Man skal kunne bruke komplekse setninger og strukturer og ha færre grammatiske feil. Man vil kunne skrive bedre og ha utvidet forståelse.

 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager eller tirsdager og torsdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.

kurset tilbys på følgende tidspunkt:

  • Kveldskurs: 17:00 - 19:15


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Temaer og grammatikk som gjennomgås i løpet av kurset er:

  • Det frie ord og bilde, politikk og samfunn, Norge og verden, kjente nordmenn og hendelser, litteratur.

  • Pronomen (med fokus på resiprokt pronomen), partikkelverb, orddanning med u- og mis-, sammenligningsuttrykk, ordstilling (variasjon i ordstillingen), verbgrupper

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK  4 435,-