Dette er nybegynner norskkurs på Alfaskolen.På vei text book and work book on desk, Smartboard with Alfaskolen logo in background
 

Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.

 

Du vil bruke grundig oppdatert og revidert undervisningsmateriale, med fokus på uttale og bruk av norsk både på jobb og i hverdagssituasjoner.

 

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kurset tilbys på følgende nivåer basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

 

Med dette kurset fullfører du A1.1 av begynnernivået.

  A1 – A2 (Best pris)

   På vei - kapitler: 1 – 16
   Undervisningstimer: 96
   Pris: NOK 10 995
 

  A1

   Kapitler: 1 – 8 (På vei)
   Undervisningstimer: 48
   Pris: NOK 5 750
 

   A2

     Kapitler: 9 – 16 (På vei)
     Undervisningstimer: 48
     Pris: NOK 5 750

  A1.1

   Kapitler: 1 – 4
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600 

  A1.2

   Kapitler: 5 – 8
   (På vei) 
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  A2.1

   Kapitler: 9 – 12
   (På vei)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  A2.2

   Kapitler: 13 – 16  
   (På vei)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

 

Du vil delta i undervisning to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hver sesjon består av 3 undervisningstimer, og en undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • På vei tekst og arbeidsbok (utgave 2018)

Anbefalt kursmateriell

  • På vei ordbok (utgave 2018)


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Se alle tilgjengelige A1.1-kurs.