Dette er mellomnivået i Norsk her på Alfaskolen

Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.

Du vil få arbeidskunnskap om norsk grammatikk og fortsett å fokusere på uttale og aktiv bruk av norsk.


Dette nivået er basert på tekstboken og arbeidsboken Stein på Stein. sk norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og til og med tenke på norsk fra dag én.

 

Lær norsk norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og til og med tenke på norsk fra dag én.
 

Kurs nivå

Disse B1-nivå kursene er basert på språknivåene som beskrevet i Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Du kan fullføre mellomnivået som helhet, i to eller fire deler, som du foretrekker:

 

Dette kurset tar for seg B1.2 av B1-nivået:

   

  B1 (Best pris)

   Stein på stein - kapitler: 1 – 14
   Undervisningstimer: 96
   Pris: NOK 10 995
 

  B1.1 + B1.2

   Kapitler: 1 – 7 (Stein på stein)
   Undervisningstimer: 48
   Pris: NOK 5 750
 

   B1.3 + B1.4

     Kapitler: 8 – 14 (Stein på stein)
     Undervisningstimer: 48
     Pris: NOK 5 750

  B1.1

   Kapitler: 1 – 4
   (Stein på stein)  
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600 

  B1.2

   Kapitler: 5 – 7
   (Stein på stein) 
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  B1.3

   Kapitler: 8 – 11
   (Stein på stein)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  B1.4

   Kapitler: 12 – 14  
   (Stein på stein)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

 

Du kan delta på kurs én gang i uken (kun på lørdag), to ganger i uken (mandag / onsdag eller tirsdag / torsdag) eller fire ganger i uken (mandag - torsdag) - som du foretrekker. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • Stein på Stein tekst og arbeidsbok 

Anbefalt kursmateriell

  • Stein på Stein ordbok


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis.

 

Hellig- og høytidsdager

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager.
 

Mer informasjon om priser og datoer.