Dette er Norskkurs på høyere nivå her på Alfaskolen. 
 

Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.
 

Du vil bli enda bedre i norsk grammatikk og fortsette å fokusere på uttale og aktiv bruk av norsk. Dette nivået er basert på læreboken og arbeidsboken Her på berget.

 

 

Lær norsk norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og til og med tenke på norsk fra dag én.

 

Kurs nivå

Disse B2-nivå kursene er basert på språknivåene som beskrevet i Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Du kan fullføre mellomnivået som helhet, i to eller fire deler, som du foretrekker:

 

   

 

Du kan delta på kurs én gang i uken (kun på lørdag), to ganger i uken (mandag / onsdag eller tirsdag / torsdag) eller fire ganger i uken (mandag - torsdag) - som du foretrekker. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • Her på Berget tekst og arbeidsbok 

Anbefalt kursmateriell

  • Her på Berget CD


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Hellig- og høytidsdager

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager.
 

Mer informasjon om priser og datoer.