FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

During Easter, Alfaskolen is closed from April 15th until April 22nd 2019. All classes start again from April 23rd 2019.

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-2
24th of April
19:30 - 21:45
Monday/Wednesday

Standard A2
23rd of April
10:30 - 12:55
Tuesday/Thursday

Intensive A2
23rd of April
13:15 - 15:40
Monday-Thursday

Intensive plus A2
23rd of April
09:00 - 13:10
Monday-Thursday

Standard A2
24th of April
17:00 - 19:15
Wednesday/Monday

Conversation A2/B1
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Standard B1-1
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Standard B1-1
24th of April
10:30 - 12:55
Wednesday/Monday

Standard B1-2
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Conversation B1/B2
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

 

Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på et fremmedspråk.


Om kurset

I undervisningen vil deltakerne motta en kontroversiell artikkel eller emne som kan diskuteres ytterligere med venner eller kollegaer utenom leksjonene. Å jobbe med dagsaktuelle hendelser vil også forbedre deltakernes kunnskaper om det norske samfunnet. Undervisningstemaene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.


Kursnivå

Kurs tilbys på nivå B1-B2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker). Oppmøter holdes to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i løpet av konversasjon B1-B2 inkluderer:
 

  • Leksjon 1: Popkultur rundt om i verden

  • Leksjon 2: Utdanningssystemet i Norge

  • Leksjon 3: Innvandring og kulturforskjeller

  • Leksjon 4: Folkefortellinger og eventyr fra Norge og andre steder

  • Leksjon 5: Helsevesenet I Norge

  • Leksjon 6: Familierelasjoner og milesteiner

  • Leksjon 7: Politikk og demokrati

  • Leksjon 8: Reise

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK 2 390,- (16 t)

NOK 6 600,- (32 t) Starter høsten 2019
 
Alfatips: Etter å ha gjennomført kurset kan deltakere ta Grammatikk l og ll eller fortsette med et Standardkurs (B2-1, B2-2, B2-3) eller Super intensiv B2.