FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June

 

Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på et fremmedspråk.


Om kurset

I undervisningen vil deltakerne motta en kontroversiell artikkel eller emne som kan diskuteres ytterligere med venner eller kollegaer utenom leksjonene. Å jobbe med dagsaktuelle hendelser vil også forbedre deltakernes kunnskaper om det norske samfunnet. Undervisningstemaene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.


Kursnivå

Kurs tilbys på nivå B1-B2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).


Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker). Oppmøter holdes to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i løpet av konversasjon B1-B2 inkluderer:
 

  • Leksjon 1: Popkultur rundt om i verden

  • Leksjon 2: Utdanningssystemet i Norge

  • Leksjon 3: Innvandring og kulturforskjeller

  • Leksjon 4: Folkefortellinger og eventyr fra Norge og andre steder

  • Leksjon 5: Helsevesenet I Norge

  • Leksjon 6: Familierelasjoner og milesteiner

  • Leksjon 7: Politikk og demokrati

  • Leksjon 8: Reise

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK 2 390,- (16 t)

NOK 6 600,- (32 t) Starter høsten 2019
 
Alfatips: Etter å ha gjennomført kurset kan deltakere ta Grammatikk l og ll eller fortsette med et Standardkurs (B2-1, B2-2, B2-3) eller Super intensiv B2.