Dette kurset består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på norsk.  

Konversasjonskurs er ikke inkludert i tilbudet
Unlimited Norwegian lessons


Om kurset

I undervisningen vil du få mulighet til å diskutere forskjellige emner om livet i Norge. Disse emnene dreier seg om dagligdagse situasjoner som familieliv, å handle, planlegge reiser, lage avtaler, gå til lege og kommunikasjon på arbeidsplassen. Emnene gis på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.

 

Kursnivå

Kurs tilbys på nivå A2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

 

Gjennomføring av kurs

Du kan fullføre dette nivået som helhet eller i deler. Hvert oppmøte består av 2 undervisningstimer. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

 


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. Emnene som diskuteres i kurset inkluderer:  

 

  • Familie og vennskap

  • Fritidsaktiviteter og hobbyer

  • Å handle

  • Høytider og feiringer

  • Helse

  • Utdanning

  • Media

  • Arbeidslivet og jobbintervjuer

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Se alle tilgjengelige A2-konversasjonskurs.


Alfatips: Er du ferdig med konversasjon A2? Forbered deg til Konversasjon B1 ved å ta våre B1-nivå-kurs eller vårt immersive B1-plus-kurs