Dette er praktiske leksjoner som er ment å forbedre dine konversasjonsevner, uttale og grammatikk i dagligdagse samtaler og er spesielt nyttige for deg som har vansker med å uttrykke deg muntlig på norsk.  


Om kurset

I undervisningen jobber du med aviser, diskusjoner, dialoger og rollespill av dagligdagse situasjoner. Læreren påpeker og retter alle grammatiske og stilistiske feil. For å utvikle dine konversasjonsegenskaper jobber du med uttale, ordforråd og idiomer. Du vil også få en individuell vurdering av grammatikk og uttale.


Kursnivåer

Dette kurset er delt inn i forskjellige nivåer

 

 

 

 

Oppbygning

Du kan gjennomføre dette kurset i sin helhet eller i deler. Hver oppmøte består av to undervisningstimer. Hver undervisningstime varer i 45 minutter.

 

Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. 


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Se alle tilgjengelige konversasjonskurs