Vi vet hva som kreves for å forberede deg til de offisielle norsk-eksamene "Norskprøve" og "Bergenstest".

 

Vi tilbyr kurs for alle ferdighetsnivåer:
 

 

Om klasseromsbaserte forberedelseskurs 

Våre klasseromsbaserte forberedelseskurs til Norskprøven vil forberede deg optimalt til oppgavene som er en del av Norskprøve. I klassen vil du få god oversikt over de forskjellige typer oppgaver relatert til Norskprøve relevant på ditt nivå. I tillegg til de 36 klasseromsbaserte undervisningstimer, skal du også å fullføre minst 12 undervisningstimer med nettbasert selvstudium. Du vil øve på eksamensoppgavene ved hjelp av et program utviklet spesielt for å hjelpe deg med å forberede deg til prøven. Hjemmeleksene er mest basert på skrive og lese øvelser.

 

Kursnivå

Forberedelseskursene tilbys på fire nivåer, etter nivåene på Norskprøvene. Kursene er designet for å hjelpe deg bli klar for å ta Norskprøve på ditt nivå. De er ikke vanlige Norskkurs som fokuserer på systematisk progresjon. Vi anbefaler derfor at ditt valg av nivå faktisk gjenspeiler nivået du har som mål og bestå på Norskprøven.

  • A1-A2 - Du bør være på nivå A2 for dette kurset.
  • A2-B1 - Du bør være på nivå B1 for dette kurset.
  • B1-B2 - Du bør være på nivå B2 for dette kurset.
  • B2-C1 - Du bør være på nivå C1 for dette kurset.

 

Gjennomføring av kurs

 

Språk ferdigheter

Norskprøve er strukturert for å teste kandidatenes språklige ferdigheter basert på – lese-, høre-, snakke- og skriveferdigheter. Grammatikk blir ikke testet direkte men kandidatene må likevel vise at de mestrer dette på et godt nok nivå gjennom den skriftlige- og også delvis lesedelen av prøven (B1-B2). Dette er hvorfor kursene fokuserer på språk ferdigheter, kursene gir bade øvelse og teoretisk bakgrunn nødvendig for å gi best mulig prestasjon under Norskprøven.

Språklab

En gang i uken, blir en del av leksjonen å finne sted i vår nye språklab. Ved å benytte et program spesielt utviklet for å forberede kandidatene best mulig til Norskprøve, får deltagerne ekstra språk øvelse i et program og i et miljø som ligner det som de vil møte under selve Norskprøven.

 

Kursmateriell

Kursmateriell består av en variasjon av tekster rettet mot leseforståelse samt å bygge vokabular innen de aktuelle emneområder, lytteøvelser, grammatikk og språkbruk, og noe teoretisk materiale som gir oversikt over grammatikk bruk. Kursmateriell er inkludert i kursprisen og er forberedt av læreren.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Pris

NOK 5 980,-