Grammatikkurs passer for deg som ønsker en grundigere forståelse av norsk grammatikk. Disse kursene består av både teori og praktiske leksjoner og er ment å gjøre deg tryggere både i samtale og skriftlig produksjon. På kursene dekker vi ulike grammatiske temaer som mange ofte sliter med.

 

Om kurset

Du kan enkelt kombinere grammatikkurs med et standard- eller intensivkurs.

 

Kursmateriell

Grammatikk B1 tar utgangspunkt i boken Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk, og bruk av bok og annet materiell er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i prisen, og de kan kjøpes på skolen eller i de fleste bokhandler. I tillegg vil du få tilleggsmateriell av læreren. Hjemmelekser vil gis med utgangspunkt i tekst- og arbeidsboken som brukes på kurset.

På nivå B2 er materiell inkludert i prisen på kurset, og læreren forbereder dette per oppmøte.

 

Kursnivåer

Kurset tilbys på nivå B1 og B2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Du kan gjennomføre dette kurset som en helhet (8 uker) eller i to deler (2 x 4 uker).

 

 

Gjennomføring av kurs

Oppmøtene holdes to ganger i uken på mandag/onsdag ELLER tirsdag/torsdag. Hvert oppmøte består av 3 undervisningstimer på 45 minutter.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av oppmøtene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Offentlige helligdager

Oppmøter som faller på helligdager, vil flyttes til fredager. Se kursplanen for detaljer.

 

Se alle tilgjengelige grammatikkurs.