FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

During Easter, Alfaskolen is closed from April 15th until April 22nd 2019. All classes start again from April 23rd 2019.

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-2
24th of April
19:30 - 21:45
Monday/Wednesday

Standard A2
23rd of April
10:30 - 12:55
Tuesday/Thursday

Intensive A2
23rd of April
13:15 - 15:40
Monday-Thursday

Intensive plus A2
23rd of April
09:00 - 13:10
Monday-Thursday

Standard A2
24th of April
17:00 - 19:15
Wednesday/Monday

Conversation A2/B1
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

Standard B1-1
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Standard B1-1
24th of April
10:30 - 12:55
Wednesday/Monday

Standard B1-2
23rd of April
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Conversation B1/B2
26th of April
17:30 - 19:00
8 x Fridays

 


 

Dette kurset fortsetter fra vårt Norsk B2-1-kurs og dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Kurset er ment for studenter som har en avansert kunnskap i norsk eller som har fullført Norsk B2-1 på Alfaskolen og som ønsker å studere videre.


Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset starter studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse av norsk historie, kultur og uttrykk. De vil begynne å bruke mer komplekse verbformer og beskrivelser i sine dagligdagse samtaler. De vil fortsette å utvide ordforrådet, og være i stand til å lettere kunne forstå skriftlig og muntlig språk brukt i media. Måten deltakerne uttrykker seg vil utvikles til et mer sofistikert nivå.
 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • Her på Berget tekst og arbeidsbok
Anbefalt kursmateriell
  • Her på Berget CD

    VIKTIG INFORMASJON: ALLE B2-2 KURS BRUKER DEN NYE UTGAVEN AV "HER PÅ BERGET" BOKA (2016) !! 


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

NOK 4 760,- 

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk B2-3 for å fullføre CEFR-nivå B2.