FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June

 


 

Dette kurset fortsetter fra vårt Norsk B2-1-kurs og dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Kurset er ment for studenter som har en avansert kunnskap i norsk eller som har fullført Norsk B2-1 på Alfaskolen og som ønsker å studere videre.


Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset starter studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse av norsk historie, kultur og uttrykk. De vil begynne å bruke mer komplekse verbformer og beskrivelser i sine dagligdagse samtaler. De vil fortsette å utvide ordforrådet, og være i stand til å lettere kunne forstå skriftlig og muntlig språk brukt i media. Måten deltakerne uttrykker seg vil utvikles til et mer sofistikert nivå.
 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • Her på Berget tekst og arbeidsbok
Anbefalt kursmateriell
  • Her på Berget CD

    VIKTIG INFORMASJON: ALLE B2-2 KURS BRUKER DEN NYE UTGAVEN AV "HER PÅ BERGET" BOKA (2016) !! 


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

NOK 4 760,- 

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk B2-3 for å fullføre CEFR-nivå B2.