Linker

Nyttig informasjon

Her finner du en oversikt over nyttige lenker med en kort beskrivelse om hva slags informasjon du finner på det enkelte nettstedet.

Transport og tjenester
Nyttig informasjon
 Skoler og universiteter
Turistinformasjon
Fritidsaktiviteter
Helse

 Arbeid

  • www.arbeidstilsynet.no - arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, midlertidige permitteringer, oppsigelser, avskjed uten forvarsel, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og ulykker på arbeidsplassen.
  • www.nav.no - egenmeldt sykefravær, legeattest, sykepenger, arbeidsrelaterte skader, nedsatt evne til å arbeide, uførestønad, jobbsøking, dagpenger, og alderspensjon.
  • www.taxnorway.no - Skattesystemet, skattekort, selvangivelse, skatteoppgjør og plikt til å betale skatt i Norge.
  • www.fellesforbundet.no - Fagorganisasjoner og fagforeninger.
  • www.spor-oss.no - Starte egen bedrift.

Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon:

Standard A1-2
25th of February
17:00 - 19:15
Monday/Wednesday

Au-pair course A1
18th of February
11:15 - 13:40
Monday - Thursday

Standard A2
18th of February
17:00 - 19:15
Monday/Wednesday

Intensive B1-2
18th of February
13:15 - 15:40
Monday-Thursday

Standard B2-1
19th of February
10:30 - 12:55
Tueday/Thursday