Linker

Nyttig informasjon

Her finner du en oversikt over nyttige lenker med en kort beskrivelse om hva slags informasjon du finner på det enkelte nettstedet.

Transport og tjenester
Nyttig informasjon
 Skoler og universiteter
Turistinformasjon
Fritidsaktiviteter
Helse

 Arbeid

  • www.arbeidstilsynet.no - arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ID-kort i byggebransjen, ferie og feriepenger, midlertidige permitteringer, oppsigelser, avskjed uten forvarsel, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og ulykker på arbeidsplassen.
  • www.nav.no - egenmeldt sykefravær, legeattest, sykepenger, arbeidsrelaterte skader, nedsatt evne til å arbeide, uførestønad, jobbsøking, dagpenger, og alderspensjon.
  • www.taxnorway.no - Skattesystemet, skattekort, selvangivelse, skatteoppgjør og plikt til å betale skatt i Norge.
  • www.fellesforbundet.no - Fagorganisasjoner og fagforeninger.
  • www.spor-oss.no - Starte egen bedrift.

Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

Last course day in 2018:

Thursday, 20th of December 2018. 


Courses start again on:

Monday, 7th of January 2019.

 

Alfaskolen is closed in Christmas period:

From 22nd of December until 2nd of January

 

Some of our courses starting in January 2019

Daytime

Intensive B1+ Part 1
7th of January
09:00 - 13:10

Intensive A1
14th of January
09:00 - 13:10

Standard A1-2
7th of January
New time:
10:30 - 12:55

Afternoon

Intensive A1-1
7th of January
New time:
13:15 - 15:40

Standard A1-1
7th of January
17:00 - 19:15

Standard A1-2
7th of January
17:00 - 19:15

Standard A2
8th of January
19:30 - 21:45