Kurs gramatyki nadaje się dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć gramatykę norweską. Składają się zarówno na zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, mające na celu zwiększenie poprawności gramatycznej wypowiedzi jak i udoskonaleniu pisowni. Na kursach omówimy różne tematy gramatyczne, które stanowią największy problem dla uczących się języka.

 

O kursie

Kursy z gramatyki można łatwo połączyć z oferowanymi przez nas kursami standardowymi lub intensywnymi. Zajęcia to zarówno wykłady z teorii jak i ćwiczenia praktyczne wykonywane indywidualnie lub w grupach. Koncentrujemy się głównie na zagadnieniach, które dla uczniów stanowią największy problem w nauce języka obcego. Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymają do wykonania pracę domową.

 

Poziomy kursów

Kurs jest oferowany na poziomie B1 i B2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).

 

Schemat kursów

Lekcje odbywają się dwa lub raz w tygodniu w poniedziałek i środę, wtorek i czwartek lub w piątek. Każda lekcja to 45 minut.

Kursy oferowane są w następujących godzinach:

  • Kursy wieczorowe - poziom B2: od 17.00 do 19.15
  • Piątek - kurs na poziomie B1-1 oraz B1-2: 17:00 do 7:15 P.M.

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach. Materiały szkoleniowe dla poziomu B2 uczestnicy otrzymują od nauczyciela przed każdą godziną lekcyjną, a ich koszt wliczony jest w cenę kursu.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Każda godzina zostanie udokumentowana włącznie z całością godzin kursu.

 

Cena kursu

NOK 3870,