Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June

 

 

 

Kurs stanowi kontynuację kursu Norweski B2-1 i obejmuje Rozdziały 6 - 9 z podręcznika „Her på berget.” Kurs przeznaczony jest dla osób dysponujących zaawansowaną znajomością języka norweskiego lub które ukończyły kurs Norweski B2-1 w Alfaskolen i pragną kontynuować naukę.


O kursie

Zajęcia składają się na indywidualną oraz zespołową pracę, dyskusje, zadania ze słuchu oraz pracę domową. Kurs obejmuje 10 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), w sumie 30 godzin. Uczestnicy kursu kontynuują naukę na poziomie B2 – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Zajęcia odbywają się po norwesku i dlatego nie jest wymagana znajomość języka angielksiego. Dzięki tej metodzie praktykowanie języka zaczyna sie już od pierwszego dnia zajęć co gwarantuje efektywną naukę.

Uczestnicy uzyskają bardziej dogłębną wiedzę na temat norweskiej historii, kultury i sposobów ekspresji. Uczestnicy zaczną używać bardziej złożonych form czasowników i opisów w swoich codziennych rozmowach. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą dysponować szerszym zasobem słownictwa i będą w stanie zrozumieć więcej pisemnych i ustnych przekazów w mediach przy mniejszym wysiłku. Wypowiedzi uczestników staną się bardziej finezyjne.
 

Schemat kursów

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, we wtorki i czwartki lub w piątki i soboty. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda).

 

Materiały

Korzystanie z podręczników na kursie jest obowiązkowe. Cena kursu nie obejmuje podręczników. Można je zakupić w naszej szkole oraz w większości księgarń. Prowadzący zajęcia mogą również korzystać z materiałów innych niż podręcznik i zeszyt ćwiczeń; materiały takie zapewniają wówczas sami prowadzący. Uczestnikom będzie zadawana praca domowa bazująca na książce oraz ćwiczeniach.

Obowiązkowe materiały

  • podręcznik i ćwiczenia Her på berget

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat w formie elektronicznej potwierdzający uczestnictwo w kursie.


Cena kursu

NOK  4 760,-

 

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski B2-3, który pozwoli Ci zrealizować materiał na poziomie B2 (wg CEFR).