YouTube

 

Some of our courses starting soon:

Daytime

Intensive A2
21st of January
09:00 - 13:10

Intensive B1-1
21st of January
13:15 - 15:40

Afternoon

Standard A1-1
22nd of January
19:30 - 21:45

Weekend A1-2
25th of January
Friday 18:00 - 20:15
Saturday 12:00 - 14:15

Standard A2
22nd of January
17:00 - 19:15

Norwegian exam
preparation
(Norskprøve B1-B2)

22nd of January
17:00 - 19:15

Standard B2-1
22nd of January
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of January
17:00 - 19:15

Conversation
B2 - C1
25th of January
17:30 - 19:00

https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/county/be98b7a4448849b80144885287950166Oferowane przez nas kursy przygotowawcze do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie norweskim skierowane są do osób, które planują przystąpić do egzaminu w tym zakresie, zgodnie z wymaganiami Kompetanse Norge. Zarówno kurs jak i egzamin musi być przeprowadzony w języku norweskim. Pozytywny wynik egzaminu z wiedzy o społeczeństwie norweskim, jest alternatywą do wymaganych 50 godzin szkolenia w tym zakresie. Powyższy kurs daje szansę osobom, które nie mają czasu lub możliwości podjęcia 50 godzin nauki w tym zakresie, lub osobom które zwyczajnie preferują opcję egzaminu.

 

O kursie

Kurs to połączenie nauki w szkole z pracą domową. Podczas zajęć uczestnicy otrzymują dokładny schemat dotyczący siedmiu tematów obowiązujących podczas egzaminu. Kurs jest zaprojektowany aby pomóc uczestnikom uzyskać ogólny przegląd oraz wiedzę o społeczeństwie norweskim, systemie politycznym oraz panujących w Norwegii normach i zasadach. Praca w klasie obejmuje dyskusje plenarne i pracę w grupach, pracę z tekstem oraz wymianę poglądów i doświadczeń. Praca domowa bazuje głównie na pracy z tekstem i słownictwem.

 

Poziom kursu

Ze względu na to, że egzamin z wiedzy o społeczeństwie norweskim przeprowadzany jest na nieco wyższym poziomie, zaleca się aby każdy uczestnik, który planuje podjęcie kursu miał ukończony kurs standardowy na poziomie B1-2, intensywny B1, semestralny B1 lub inne, równoważne kursy.

 

Test wiedzy o społeczeństwie norweskim organizowany jest przez Oslo Voksenopplæring Servicesenter każdego miesiąca. Aby sprawdzić terminy i dokonać rejestracji kliknij tutaj.

Więcej informacji dotyczących egzaminu z wiedzy o społeczeństwie norweskim znajduje się na stronie internetowej:

www.kompetansenorge.no

 

Schemat kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda). Łącznie 12 spotkań czyli 36 godzin lekcyjnych przypadających na cały kurs.

 

Materiały

Materiały są wliczone w cenę kursu. Nauczyciel przygotowuje materiały na poszczególne zajęcia zgodnie z potrzebami uczestników.

 

Certyfikat

Każdy uczestnik kursu, który uczestniczył w minimum 80% zajęć oraz dokonał opłaty za kurs otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Suma godzin obecności uczestnika na kursie zostanie udokumentowana i umieszczona na certyfikacie.

 

Cena

NOK 5270,-