Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi tutaj (w części FAQ) oraz treścią Regulaminu Alfaskolen, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu.

1. Co to jest Bergenstest?

Bergenstest (‘test i norsk – høyere nivå’) to test przygotowywany przez Norsk språktest, wspólną inicjatywę Uniwersytetu w Bergen i Folkeuniversitetet, mający na celu sprawdzenie znajomości języka norweskiego. Test stanowi dokument urzędowy dla szkół i instytucji norweskich oraz jest uznawany za egzamin państwowy. Test składa się z części ustnej i pisemnej, i organizowany jest trzy razy do roku.

Pisemna część testu

Część pisemna przeznaczona jest dla osób, które muszą udokumentować swoją znajomość języka norweskiego dla celów związanych z pracą zawodową (np. lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia) lub osób, które chcą studiować w Norwegii – na poziomie uniwersyteckim lub podyplomowo. Część pisemna to również sposób na sprawdzenie poziomu znajomości języka norweskiego, przede wszystkim dla osób, dla których norweski nie jest językiem ojczystym. Udokumentowanie znajomości języka jest jednak równie ważne dla obywateli norweskich, którzy ukończyli szkoły za granicą.

Egzamin pisemny trwa około pięciu-sześciu godzin i składa się z pięciu części:

Egzamin pisemny składa się z pięciu części:

Część 1: czytania ze zrozumieniem: trzy teksty w sumie 28-32 pytań wielokrotnego wyboru

Część 2: Rozumienie ze słuchu: 25 pytań wielokrotnego wyboru

Część 3: Referat: podsumowanie nagranego wywiadu

Część 4: gramatyka, słowa i zwroty: 30 zadań

Część 5: zadanie pisemne: esej

Ustna część testu

Ustna część testu przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia i innych osób, które muszą udokumentować swoją zaawansowaną znajomość mówionego języka norweskiego. Test ocenia rozumienie ze słuchu, mówienie, umiejętność interakcji i prowadzenia rozmowy, użycie funkcji językowych oraz inne umiejętności językowe zdających. Test składa się z trzech części:

Część 1: egzamin ustny: opis

Część 2: egzamin ustny: Wyrażanie własnych opinii, argumentowanie

Część 3: ustna interakcja: Interakcja / dyskusja

Wyniki testu dostępne są mniej więcej w ciągu pięciu tygodni. Oceny nie mają formy stopni, ale formę opisową, np.: ikke bestått, bestått, czy godt bestått.

Alfaskolen oferuje kursy przygotowawcze do Bergenstest. Opisy i dostępność kursów można sprawdzić tutaj

Więcej informacji na temat testów, kosztów i terminów testu znaleźć można na stronie internetowej Folkeuniversitetet.

2. Jak dojechać do Alfaskolen?

Nasza szkoła mieści się w Oslo w centrum miasta, przy ul. Kongens gate 15, pięć minut pieszo od stacji metra Stortinget. Do szkoły można dojechać wszystkimi środkami transportu: autobusem, tramwajem, metrem i pociągiem. Aby dostać się do szkoły ze stacji metra Stortinget, skorzystaj z wyjścia południowego, prowadzącego na ulicę Akersgata. Kieruj się w kierunku południowym ulicą Øvre Slottsgate aż do ulicy Tollbugata, a następnie skręć w lewo (na wschód), a potem w prawo (na południe) na ulicę Kongens gate. Adres Kongens gate 15 znajdziesz po prawej stronie ulicy, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Tollbugata gate. Zadzwoń dzwonkiem przy drzwiach frontowych, a następnie skorzystaj z windy lub schodów, aby dostać się na trzecie piętro.

Aby zobaczyć naszą siedzibę na mapie, wejdź w zakładkę Kontakt.

3. Ile jest poziomów znajomości języka norweskiego?

Plan nauczania języka norweskiego jako drugiego języka dla osób dorosłych (læreplan i norsk for voksne innvandrere) oparto na Europejskiej klasyfikacji poziomu biegłości językowej (CEFR). Plan obejmuje poziomy: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Alfaskolen naucza na różnych poziomach języka norweskiego, zgodnie z CEFR. 
W tabeli poniżej pokazano, jak poziomy kursów w Alfaskolen odnoszą się do Planu nauczania języka norweskiego i poziomów CEFR.
 

Kurs Alfaskolen Odpowiadający poziom w Planie nauczania języka norweskiego/poziom CEFR Podręczniki/Przerabiane rozdziały
Poziom 1 Norweski A1-1 A1 På vei (niebieski), rozdziały 1-5
Norweski A1-2 A1-A2 På vei (niebieski), rozdziały 6-10
Norweski A2 A2 På vei (niebieski), rozdziały 11-16
Poziom 2 Norweski B1-1 B1 Stein på stein, rozdziały 1-5
Norweski B1-2 B1 Stein på stein, rozdziały 6-10
Norweski B1-3 B1 Stein på stein, rozdziały 11-14
Poziom 3 Norweski B2-1 B2 Her på berget, rozdziały 1-5
Norweski B2-2 B2 Her på berget, rozdziały 6-10
Norweski B2-3 B2 Her på berget, rozdziały 11-14

 

4. Jak zapisać się na kurs?

Na kurs możesz zapisać się na kilka sposobów: osobiście w sekretariacie szkoły lub przesyłając e-mail na adres: info@alfaskolen.no.
Najłatwiej jednak zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie – kliknij tutaj.

Uwaga: zgłoszenie na kurs ma charakter wiążący. Osoby rezygnujące z kursu na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu lub z krótszym wyprzedzeniem zostaną obciążone opłatą za rezygnację.

5. Jak mogę zrezygnować z kursu?

Rezygnacja z kursu przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej oraz z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń czasowych. Rezygnację można przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie. Szkoła nie akceptuje rezygnacji telefonicznych. Rezygnację z kursu uznaje się za wiążącą dopiero w momencie jej otrzymania przez szkołę drogą e-mailową lub złożenia osobistego w sekretariacie.

  • Rezygnacje otrzymane na 8 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu lub z większym wyprzedzeniem nie wiążą się z żadną opłatą.
  • Rezygnacje otrzymane na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu lub z krótszym wyprzedzeniem wiążą się z koniecznością uiszczenia opłaty za rezygnację (zob. pkt 38 Regulaminu w zakładce Regulamin).
  • Rezygnacje otrzymane w pierwszym dniu kursu lub później wiążą się z koniecznością uregulowania pełnej opłaty za kurs.
6. Zarejestrowałem się na kurs, ale nie mogę w nim uczestniczyć. Czy mogę przełożyć kurs na późniejszy termin?
Tak. Możesz przełożyć kurs na późniejszy termin, o ile zaistniały nadzwyczajne i/lub nieprzewidziane okoliczności uzasadniające zmianę. Stosowny wniosek wraz z dokumentacją na jego poparcie (np. z informacją o chorobie) należy przedłożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. Nie przyjmujemy telefonicznych wniosków o zmiany terminów. Obowiązuje jednorazowa opłata za zmianę terminu. Zatwierdzony wniosek o zmianę terminu uprawnia ucznia do podjęcia nauki w tym samym momencie na późniejszym kursie, pod warunkiem dostępności miejsc. Przeniesienia terminu można dokonać tylko raz, a samo przeniesienie jest wiążące. Kurs musi zostać podjęty ponownie w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia daty przeniesienia. Po zatwierdzeniu przeniesienia nie ma możliwości powrotu na poprzedni kurs.
 
7. Czy mogę odrobić pojedyncze zajęcia, w których nie mogłem uczestniczyć?
Tak, o ile w ciągu trzech miesięcy od terminu bieżącego kursu uda Ci się dołączyć na zajęcia grupy na tym samym poziomie (pod warunkiem dostępności miejsc). Uczestnicy kursów standardowych mogą uczestniczyć bezpłatnie w maksymalnie jednych zajęciach (3 godziny lekcyjne) z inną grupą. Uczestnicy kursów semestralnych mogą uczestniczyć bezpłatnie w maksymalnie czterech zajęciach (16 godzinach lekcyjnych) z inną grupą. Dodatkowe zajęcia w ramach odrabiania nieobecności kosztują 400,- NOK za zajęcia, niezależnie od tego, czy chodzi o kursy standardowe, czy semestralne. Uczestnicy Programu Rocznego mogą bezpłatnie uczestniczyć w maks. 10 zajęciach w ramach kursu semestralnego LUB standardowego (w sumie 50 godzin lekcyjnych).
 
8. Z jakich podręczników korzysta się na kursach języka norweskiego?
Na swoich kursach Alfaskolen korzysta z szerokiej gamy uznanych materiałów dydaktycznych. Korzystamy z ogólnodostępnych materiałów, które można nabyć w większości księgarń lub w naszej szkole (bez dodatkowych opłat). Szczegółowe informacje na temat podręczników wymaganych na konkretnych kursach można znaleźć w zakładce 'Nasze kursy' w ramach opisu kursu, który Cię interesuje.
 
9. Jak i kiedy powinienem uregulować opłatę za kurs?
Po zapisaniu się na kurs otrzymasz od nas stosowną fakturę – e-mailem na adres podany przy rejestracji lub tradycyjną pocztą, jeśli nie podałeś swojego adresu e-mail. Faktury przesyłamy na mniej więcej tydzień przed datą rozpoczęcia kursu. Fakturę możesz opłacić w banku, na poczcie lub osobiście w siedzibie szkoły. Płatności można regulować norweską kartą bankową lub gotówką (nie akceptujemy kart kredytowych lub bankowych wydanych poza terenem Norwegii). Płatności w gotówce podlegają dodatkowej opłacie manipulacyjnej w wysokości 50 NOK. Na żółtej części faktury znajduje się data oznaczona jako BETALINGSFRIST. Jest to termin płatności faktury. Jeśli nie dokonywałeś płatności osobiście w siedzibie szkoły, pamiętaj o zabraniu potwierdzenia płatności na pierwsze zajęcia (celem okazania w sekretariacie).
 
10. Czy mogę zapłacić za kurs w ratach?
Tak, ale opcja ta dostępna jest wyłącznie dla płatników zamieszkujących na terenie Norwegii i posiadających norweski krajowy numer identyfikacyjny (fødselsnummer). Rodzaj rat zależy od typu kursu. W przypadku kursów standardowych, płatność można rozłożyć na dwie raty. Pierwszą ratę należy zapłacić przed rozpoczęciem kursu. Do pierwszej raty doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 200,- NOK. W przypadku uczestników Programu Rocznego nieobjętych obowiązkiem wizowym oraz uczestników kursów semestralnych, płatność można rozłożyć na trzy raty. Pierwszą ratę należy uregulować najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Do pierwszej raty nie jest doliczana opłata dodatkowa. Na raty nie można rozłożyć płatności za podręczniki nabywane w naszej szkole.
 
11. Chcę zapisać się na kurs razem z mężem. Czy dostaniemy rabat?
Alfaskolen to prywatna instytucja koncentrująca się na świadczeniu usług dla klienta indywidualnego. Nie otrzymujemy jakichkolwiek dotacji z budżetu państwa, a nasza oferta kursów należy do jednych z najtańszych na rynku. Nie udzielamy rabatów dla rodzin. Udzielamy rabatów ilościowych dla firm lub organizacji (w oparciu o liczbę zapisanych uczestników). Istnieje jednak możliwość rabatu dla grup sześcioosobowych zapisujących się na ten sam kurs w tym samym czasie. Prosimy pytać w sekretariacie.
 
12. Czy po ukończeniu kursu dostanę świadectwo?

Świadectwa ukończenia wydawane są uczestnikom, którzy spełnili następujące wymogi w zakresie frekwencji:

  • kursy standardowe (wieczorowe): minimum 75-procentowa frekwencja,
  • kursy semestralne: minimum 80-procentowa frekwencja,
  • Program Roczny: minimum 90-procentowa frekwencja.

Na świadectwie znajduje się informacja na temat materiału zrealizowanego w trakcie kursu, poziomie kursu i terminie kursu, a także nazwisko nauczyciela. Świadectwo wydawane jest w ostatnim dniu kursu i zostało wliczone w cenę kursu. Koszt oficjalnego dodatkowego odpisu świadectwa to 50 NOK.

 

13. Ile osób uczestniczy w kursie?
Kursy rozpoczynają się pod warunkiem zebrania minimum sześciu uczestników. Na większości kursów w jednej grupie znajduje się od 8 do 16 osób.


Nie mówię po angielsku. Czy mimo to mogę podjąć naukę w Alfaskolen?

Zajęcia językowe w Alfaskolen prowadzone są w języku docelowym, czyli np. kursy języka norweskiego prowadzone są po norwesku. Uczestnicy kursów pochodzą z całego świata, tak więc kładziemy szczególny nacisk na to, aby nie używać na zajęciach języka innego niż docelowy. Niezależnie od powyższego, wymagamy, aby uczestnicy kursów w Alfaskolen znali alfabet łaciński (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ), gdyż to na nim opiera się alfabet norweski.

14. Nie wiem, który poziom kursu wybrać.
Jeśli nie wiesz, który poziom kursu językowego wybrać, możesz zrobić test kwalifikacyjny online  albo umówić się na spotkanie z jednym z naszych nauczycieli, który oceni Twój poziom kompetencji językowej. Spotkanie i ocena są bezpłatne. 
 
15. Czy w ramach kursów przewidziano dużą ilość konwersacji?
Jesteśmy przekonani, że umiejętności konwersacyjne to istotna część procesu nauki języka obcego. Dlatego też wszystkie zajęcia prowadzimy w języku docelowym. W trakcie zajęć koncentrujemy się na wszystkich czterech umiejętnościach językowych: słuchaniu, mówieniu, czytaniu i pisaniu tak, aby zapewnić pełen zakres kompetencji językowej.
 
16. Czy Alfaskolen jest w stanie zagwarantować otrzymanie norweskiej wizy lub czy pomaga w procedurze wizowej?

Alfaskolen nie może zagwarantować otrzymania norweskiej wizy przez uczestnika kursu. Decyzje o wydaniu lub niewydaniu wizy podejmuje Norweski Wydział Imigracyjny (UDI). Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na kurs intensywny, kurs letni trwający minimum 6 tygodni lub Program Roczny i opłacili go, mogą zwrócić się do Alfaskolen o wystawienie Potwierdzenia przyjęcia celem złożenia go do UDI wraz z wnioskiem wizowym. Kursy prowadzone przez Alfaskolen są uznawane przez władze norweskie. Alfaskolen udostępnia również tzw. rachunek depozytowy uczestnika kursu (SDA) dla osób, które muszą potwierdzić, że spełniają kryteria finansowe niezbędne z punktu widzenia pobytu w Norwegii. Rachunek SDA dostępny jest wyłącznie dla osób, które muszą ubiegać się o wizę / pozwolenie na wjazd.

Więcej informacji na temat wiz w kontekście uczestnictwa w kursach Alfaskolen znaleźć można w zakładce 'Regulamin'  lub w Informacjach dodatkowych na temat Programu Rocznego .

17. Gdzie mogę znaleźć pracę?

Alfaskolen poszukuje wykwalifikowanych nauczycieli, native-speakerów danego języka, posiadających doświadczenie w nauczaniu. Jeśli posiadasz odpowiednie doświadczenie i chciałbyś z nami pracować, prosimy o przesłanie CV na nasz adres e-mailowy: jobs@alfaskolen.no. Zdajemy sobie sprawę, że szukanie pracy w nowym kraju to duże wyzwanie. Ze swej strony nie jesteśmy jednak w stanie udzielić jakichkolwiek informacji, ani pomóc w znalezieniu pracy. Zalecamy wizytę na stronie www.NAV.no i przesłanie zapytania na temat usług pośrednictwa.

 

18. Gdzie znajdę więcej informacji na temat testów/ egzaminw z języka norweskiego?

Więcej informacji odnośnie dat i cen egzaminów znajdziesz na www.kompetansenorge.no
 

19. Jestem uczestnikiem kursu, ale zmieniłem nazwisko (wskutek zawarcia związku małżeńskiego, rozwodu itp.) Co powinienem zrobić?

Osoby, które prawnie zmieniły nazwisko mają obowiązek przedłożyć dokument urzędowy potwierdzający ten fakt. Dokumentem takim może być na przykład poświadczenie zmiany nazwiska wydane przez norweski Folkeregister (Krajowy Urząd Ewidencji Ludności). Szkoła skopiuje dokument i zmieni nazwisko uczestnika kursu w swojej dokumentacji. W przypadku osób aktualnie uczestniczących w kursie, świadectwo ukończenia kursu zostanie wystawione na nowe nazwisko. Nie zmieniamy nazwisk na wystawionych już świadectwach ukończenia wcześniejszych kursów.


Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June