FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

During Easter, Alfaskolen is closed from April 15th until April 22nd 2019. All classes start again from April 23rd 2019.

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-1
19th of March
19:30 - 21:45
Tuesday/Thursday

Weekend A1-2
22nd of March
Friday 18:00 - 20:15
Saturday 12:00 - 14:15

Intensive plus A2
25th of March
09:00 - 13:10
Monday-Thursday

Intensive B1-1
18th of March
17:00 - 19:15
Monday-Thursday

Standard B1-2
18th of March
19:30 - 21:45
Monday/Wednesday

Standard B1-2
27th of March
17:00 - 19:15
Monday/Wednesday

Standard B2-2
19th of March
17:00 - 19:15
Tuesday/Thursday

Exam preparation
(Norskprøve)
B1-B2

18th of March
17:00 - 19:15
Tuesday/Thursday

 

Program roczny języka norweskiego i wiedzy o społeczeństwie (Oyp) jest to kurs w pełnym wymiarze godzin przeznaczony dla osób zainteresowanych kompleksową nauką języka norweskiego od "A do Z".

 

 

O programie rocznym

Program trwa około dziewięciu miesięcy i obejmuje dwadzieścia godzin nauki tygodniowo. Składa się z trzech poziomów językowych nauczanych w Alfaskolen: A1-A2, B1, B2 a także nauki z zakresu wiedzy o społeczeństwie norweskim oraz kursu gramatyki. Zajęcia odbywają się w grupach od 8 do 16 osób co pozwala na intensywną i efektywną naukę języka.

Po ukończeniu programu uczestnicy będą na poziomie językowym B2 / zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR). Jeżeli uczestnik uczestniczył we wszystkich zajęciach i pracował nad powierzonymi w ramach programu zadaniami powinien być przygotowany do Bergentestu (test językowy / wyższy poziom). Powyższy test dokumentuje wiedzę i kompetencje językowe. Uczestnik będzie miał również możliwość zakupienia dodatkowych kursów: Bergenstestkurs oraz kurs C1-1.
 

Schemat programu rocznego

Lekcje odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 13:10. Cały roczny program to 750 godzin nauki, gdzie każde zajęcia składają się z 5 lekcji (po 45 minut każda).

 
 OYP 750 godzin lekcyjnych
 Blok 1
 Przerwa
Praktyczny norweski:
  • konwersacja
  • self-study
  • praca z projektem
  • laboratorium językowe
Przerwa
 Blok 2
 Blok 3

 

Program umożliwia studentom stopniowe i intensywne poszerzanie wiedzy z zakresu znajomości języka norweskiego, poprzez regularną pracę z różnymi tekstami, używanie nowo poznanego słownictwa oraz wykorzystanie mniej lub bardziej złożonych struktur gramatycznych. 
Poprzez udział w programie student z każdym dniem zyskuje poczucie łatwiejszej komunikacji z otoczeniem oraz zaczyna je lepiej rozumieć.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach i skupiają się na nauce słownictwa, wymowy i gramatyki a także ćwiczeniach ze słuchu. 


Materiały

Posiadanie podręczników na poziomie A1-A2, B1, B2 oraz książek do gramatyki są obowiązkowe. Cena książek NIE JEST wliczona w cenę kursu. Książki można zakupić w Alfaskolen, w norweskich księgarniach lub zamówić przez internet. Do kursu z konstrukcje gramatyczne i słownictwo materiały zostaną przygotowane przez nauczyciela i wliczone są w cenę kursu.

 
Dokładny wykaz materiałów znajdziesz tutaj.
 

Wymagania

Aby ubiegać się o udział w Programie rocznym kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje: 

  • ukończone 18 lat,

  • znajomość alfabetu łacińskiego (A, B, C ...),

  • minimum średnie wykształcenie.

Do udziału w naszych kursach nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Studenci NIE MUSZĄ przedstawiać zaświadczenia o zdaniu egzaminów w języku angielskim, takich jak TOEFL i IELTS.
 
Zajęcia odbywają się w języku norweskim.
 

Certyfikat

Pod koniec OYP każdy student z minimalną 90% frekfencją otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający, że uczestniczył i pomyślnie zakończył program. Każda godzina obecności studenta na kursie zostanie udokumentowana, a całkowity czas nauczania zostanie wpisany do certyfikatu.
 

Termin kursu

Roczny program 2018/2019 rozpocznie się 17.09.2018 a zakończy 9.07.2019 r.


Cena kursu

NOK  66 600,-